Krovinių gabenimas paketais

Krovinių gabenimas transportiniais paketais. Transportinius paketus ga­lima greičiau pakrauti keliamaišiais mechanizmais, todėl gerokai sumažėja geležinkelio transporto prastovos juos pakraunant. Paketų tvirtinamosios ir rišamosios medžiagos (juostos, diržai ir pan.) privalo turėti siuntėjo firminius ženklus ir užtikrinti, kad nebūtų galima iš paketo išimti krovinio vieneto ne­suardžius paketo surišimo.

kroviniu-pakavimas-saugumas

Transportinio paketo, gabenamo dengtais arba izoterminiais vagonais, ma­sė neturi viršyti 1 t, o matmenys kartu su padėklu — 800 x 1200 mm arba 840 x 1240 mm. Gabenamų platformomis paketų masė neturi viršyti kraunamųją mecha­nizmų galingumo. Paketuoti pagal galimybes yra būtina visus vienetinius arba įpakuotus kro­vinius — didelę dalį pjautinės miško medžiagos, statybines medžiagas, mecha­nizmus ir pan.

Krovinių gabenimas konteineriais. Gabenant geležinkeliu konteineris api­būdinamas šitaip:

  • yra sustambintas krovinio vienetas;
  • geležinkelio sąstato portatyvinis kėbulas;
  • yra išorinė tara ir laikina sandėliavimo patalpa.

Konteinerių naudojimas gabenant krovinius geležinkeliu įgalina mechanizuoti krovimo ir iškrovimo darbus, du kartus sumažinti krovimo kaštus ir pagreitinti krovos darbus.

Konteineriai transportuoti paruošiami konteinerių terminaluose. Čia atliekami šie darbai: krovimas, iškrovimas, rūšiavimas, saugojimas, atvežimas, įvežimas, techninė apžiūra ir remontas, transporto ir ekspedicinių dokumentų įforminimas, krovinio gavėjo informavimas ir t. t. Konteinerių terminalai būna įsi­kūrę prie geležinkelio stočių arba prie privažiuojamųjų geležinkelio kelių. Konteinerių krovos darbams daugiausia yra naudojami ožiniai kranai.

Vagonai su konteineriais būna tiesioginiai — adresuojami vienai paskyri­mo stočiai ir perkraunami — adresuojami kelioms stotims.

Krovinių siuntėjas geležinkelio įmonėje užsako vagonus arba konteinerius. Už pateiktų vagonų ar konteinerių naudojimą siuntėjas moka geležinke­lio įmonei nustatytą atlyginimą.

Krovinių gabenimas atviruose riedmenyse. Atviruose riedmenyse (plat­formose ir atviruose vagonuose) gabenami kroviniai, nebijantys atmosferos poveikio, taip pat kroviniai, kurių gabaritai riboja uždarų vagonų naudojimą jiems vežti. Tokių krovinių grupei priklauso masiniai kroviniai — akmens an­glys, metalų rūdos, miško medžiaga, metalo profiliai bei statybinės medžia­gos, taip pat ilgi arba dideli4 gabaritų kroviniai (traktoriai, automobiliai, žemės ūkio mašinos).

Kroviniai, kuriems gabenti naudojami atviri riedmenys, pagal savybes, sudėjimą ir tvirtinimą skirstomi k šias grupes:

  • smulkios ir gabalinės birios medžiagos, vežamos supiltos rietuves (anglis, rūda, durpės, skalda). Tokių medžiagų nereikia tvirtinti — jų stabi­lumą vežant lemia pusvagonio arba platformos bortai;
  • vienetinės medžiagos, kurias paprastai reikia tvirtinti (konteineriai, transportiniai paketai, automobiliai, traktoriai ir pan.);
  • ne mažą ilgį, bet vienodas savybes turinčios medžiagos, — miško medžiaga, metalo profiliai ir pan.

Gabenimas atviruose riedmenyse, palyginti su uždarais vagonais, turi daug pranašumų:

  • efektyviau galima naudoti krovimo techniką;
  • galima gabenti didelio ilgio krovinius.

Krovinio siuntėjas privalo jį paruošti taip, kad gabenant krovinys nega­dintų geležinkelio technikos ir būtų pristatytas paskyrimo vietą kokybiškas ir be nuostolių.

Krovinių judamos dalys privalo būti sutvirtinamos, metalinės dalys išteptos antikoroziniu tepalu, iš automobilių ir kitų savieigių mašinų bakų išpiltas kuras ir kiti skysčiai, atsarginės dalys supakuotos atskirose dėžėse. Savieigės technikos privalo būti patikrinami stabdžiai. įpakuoti į dėžes aukštesni nei vieno metro kroviniai, taip pat mašinos ir įrengimai privalo būti ženklinami, nurodant: bruto svorį, taip pat svorio centrą iš priešingą krovinio pusių.

Krovinys įpakuotas ir pritvirtintas sudedamas ant platformos neviršijant pakrovimo gabaritų. Pakrovimo gabaritais vadinamas skersinis platformos kon­tū.ras, kurio ribų neviršijant turi būti sudėtas (įsitekti) krovinys ir neišlįsti už kontūro ribų.

vezam123.lt – teikia perkraustymo paslaugas Vilniuje.