Krovinių gabenimas smulkiomis siuntomis

Krovinių gabenimas smulkiomis siuntomis. Krovinių, gabenamų smul­kiomis siuntomis, asortimentas yra nepaprastai didelis ir jvairus. Tai plataus vartojimo prekės, metisai, atsarginės dalys ir pan. Smulkių siuntų gabenimas nėra racionalus — ilgas jų pristatymo laikas. Tai susiję su daugkartiniu smulkių siuntų perrūšiavimu kelyje. Transportavimui to­bulinti smulkios siuntos yra stambinamos, mažinamas jū rūšiavimų skaičius. Vagonai, kuriais gabenamos smulkios […]

Bendros žinios apie krovinius

Kroviniai — tai paruoštos išsiųsti (gabenti) žaliavos, medžiagos, kuras, ga­tavi gaminiai, kurie priklausomai nuo agaregatinės būklės yra jpakuoti, ne­jpakuoti arba supilti j tam tikras talpas. Pagal agregatinę būklę kroviniai yra: kieti, skysti, dujiniai. Kietos agregatinės būklės krovi­niai yra skirstomi j vienetinius krovinius, kurie gali būti jpakuoti, ir birius krovinius, kurie transportuojant supilami j atitinkamas talpas. […]

kroviniu-pervezimas

Kodėl verta pervežti krovinius.

Krovininių mikroautobusų nuoma Vilniuje: kas ir kaip, kodėl verta pervežti krovinius. Ruošiatės vežti krovinius Vilniaus mieste? Ieškote įmonės, kuri teiktų šias paslaugas? Norite asmeniškai kontroliuoti šį procesą? Tada per daug neabejokite ir pasinaudokite krovininių mikroautobusų nuomos paslaugomis Vilniuje. Schema yra gan elementari – žmogui atsiranda poreikis iš vienos vietos į kitą pervežti skirtingus daiktus. Suvokiate, […]