Krovinių gabenimas smulkiomis siuntomis

Krovinių gabenimas smulkiomis siuntomis. Krovinių, gabenamų smul­kiomis siuntomis, asortimentas yra nepaprastai didelis ir jvairus. Tai plataus vartojimo prekės, metisai, atsarginės dalys ir pan. Smulkių siuntų gabenimas nėra racionalus — ilgas jų pristatymo laikas. Tai susiję su daugkartiniu smulkių siuntų perrūšiavimu kelyje. Transportavimui to­bulinti smulkios siuntos yra stambinamos, mažinamas jū rūšiavimų skaičius. Vagonai, kuriais gabenamos smulkios […]